Referenser

Vi levererar och har levererat utrustningar till multinationella bolag såväl som enmansföretag.

Utrustningar avsedda för :  HVAC anläggningar, Processtyrning, Avfallshantering, Förpackningsmaskiner, Tillverkningsindustrin, Stenkrossning, Vattenreningsutrustning, Styrutrustningar för utgödsling djurstallar, Lastning-Lossning fartyg, Ställverk, El-serviser, Fördelningscentraler.

Här på hemsidan finns ett axplock på utrustningar levererade genom åren.

mobilen-2015-01-19-165

Shatin_ute1

20130702_130556

 

HPIM2861HPIM2982Mobilen-augusti-2014-735HPIM3553HPIM2557HPIM2407headerimggrantskap20130820_1345452013-10-18-07.28203061_011Untitled-1